Jump to main content

Słupy oświetleniowe, maszty i wieże

Firma Saferoad Pomerania produkuje słupy, maszty oraz wieże. Konstrukcje te mają formę lekkich kratownic przestrzennych. Kształt, wysokość oraz rozwiązania techniczne są indywidualnie projektowane na życzenie Klienta. Dzięki swej ażurowej budowie, do minimum ograniczone jest zużycie stali, co w bezpośredni sposób wpływa na cenę.

Produkty te są wykorzystywane głównie jako: słupy oświetleniowe, wieże i maszty telekomunikacyjne, podpory pod tablice reklamowe, oświetlenia stadionów, lotnisk etc.

Pasy kratownic wykonane są głównie z prętów ze stali S355J2, stężenia z prętów ze stali S235J2. W konstrukcjach o większych wysokościach stosuje się także kształtowniki gorącowalcowane. Trwałość konstrukcji zapewniona jest przez cynkowanie ogniowe oraz malowanie.